Kenapa Mesti Ikut Pesantren Tahfidz?

Kenapa Mesti Ikut Pesantren Tahfidz?

Alquran ialah kitab totok bagi semata umat Muslim. Sebagai arahan hidup kalau semua umat muslim, menghasilkan tiap umat muslim mempunyai kewajiban untuk membaca, mengamalkan, dan juga menghafalkan Kitab alquran. Tentunya tiap-tiap orang berlomba-lomba dalam melaksanakan hal mereka secara tertinggi dan sangat, khususnya menghafal. Jika member lihat, masa ini banyak sekali Hafidz atau penghafal Alquran dalam sekitar aku. Para wali sendiri mulai dari mendorong anaknya agar dapat menghafal Kitab alquran dengan mendaftarkan ke Panti Tahfidz. Namun tahukah Kamu jika ternyata kegiatan menghafal Alquran sendiri memiliki besar manfaat.

Moral yang mula-mula adalah menjaga kesabaran. Prosedur menghafal Kitab suci alquran sendiri bisa dibilang tidak mudah. Prosesnya sendiri mengempik waktu yang cukup lama dan perlu pengorbanan. Sepertinya di tatkala yang lain selagi tertidur, orang-orang tersebut tetap harus menghafal ayat lalu larut malam. Atau kiranya orang itu harus merelakan waktu